Advies Onderwijsraad: “Faciliteer ontwikkelen van open leermiddelen”

“Ondersteuning en facilitering van het gebruik van open leermiddelen zou krachtiger moeten worden vormgegeven dan nu het geval is”. Dat staat in het advies Doordacht digitaal van de Onderwijsraad. Bedoeling is dat docenten meer invloed krijgen op digitalisering van het onderwijs.

Met open onderwijs hebben docenten meer grip op lesmaterialen die in de klas worden gebruikt. Zij worden minder afhankelijk van standaardmethodes. Ook kunnen zij persoonlijker en actueler materiaal aanbieden.

Wikiwijs = open

Wikiwijs werd opgericht in 2009, kort na een advies van de raad over open onderwijs. Met open licenties en de mogelijkheid om lesmateriaal te maken, delen en hergebruiken is Wikiwijs inmiddels volledig toegespitst op open onderwijs.

De afgelopen jaren kent Wikiwijs een enorme groei, zowel in het aantal bezoekers als in het aantal lessen dat wordt gemaakt met Wikiwijs Maken. Die groei maakt duidelijk dat er zeker een behoefte is aan een site waar je open leermiddelen kunt maken, delen en hergebruiken. Om open onderwijs verder te stimuleren formuleert de Onderwijsraad enkele voorwaarden.

Voorwaarden open onderwijs

De Onderwijsraad stelt dat nieuwe educatieve toepassingen voornamelijk worden ontwikkeld door commerciƫle partijen. Docenten zouden meer zelf moeten ontwikkelen en zich zo meer eigenaar voelen van het lesmateriaal dat zij gebruiken. Voor het ontwikkelen ontbreekt het hen vaak aan tijd. Voordelen van open onderwijs worden zo niet goed benut.

Advies is daarom dat de overheid het ontwikkelen, delen en bewerken van open leermiddelen zou moeten faciliteren en belonen. Open onderwijs wordt op die manier professioneler en raakt ingebed in de onderwijspraktijk.

Lees het hele rapport Doordacht digitaal (met name paragraaf 4.2 gaat over open onderwijs)

Lees het artikel van Kennisnet over het advies van de Onderwijsraad