Wikiwijs is veranderd per 1 januari 2017

Het Wikiwijs onderdeel ‘Methodes Zoeken en Vergelijken’ op methodes.wikiwijs.nl is sinds 1 januari 2017 niet meer beschikbaar. SLO heeft bekendgemaakt dat haar activiteiten op het gebied van leermiddelen op een andere wijze vorm gaan krijgen. Dat betekent dat de bijdrage van SLO aan Wikiwijs per 1 januari 2017 is gestopt. De Wikiwijs-onderdelen Zoeken, Maken en Delen blijven bestaan.

Sinds 1 januari 2017 is – als gevolg van het besluit van SLO – het zoeken en vergelijken van methodes niet meer mogelijk. Het zoeken naar los lesmateriaal (binnen een collectie van bijna 200.000 lessen) op Wikiwijs blijft gewoon beschikbaar.

Jan-Bart de Vreede, eindverantwoordelijk voor Wikiwijs bij Kennisnet: “Het is jammer dat de bijdrage van SLO stopt. Tegelijkertijd is Kennisnet volop bezig met de nieuwe versies van de verschillende onderdelen van Wikiwijs”. Kennisnet en SLO zetten hun samenwerking op diverse andere terreinen voort, zoals het Onderwijsbegrippenkader en het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Over Wikiwijs Maken

Met Wikiwijs Maken kan iedereen leermateriaal maken, zelfstandig of samen met collega’s.

De groei van dit platform is fors: ten opzichte van het vorig schooljaar is het gebruik van het platform in september en oktober met 40 procent toegenomen (met naar verwachting 3 miljoen gevolgde lessen in 2016). Momenteel zijn er ruim 25.000 interactieve lessen beschikbaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.