Leerlingen voor leerlingen

Leerlingen voor leerlingenBij Leerlingen voor Leerlingen zijn ouderejaars leerlingen ingezet om hun jongere medeleerlingen te helpen.

Ze hebben dit gedaan door onder begeleiding van de vakdocent en een mediaspecialist een filmpje op te nemen waarin ze vakspecifieke, veel voorkomende vragen beantwoorden. Leerlingen uit lagere klassen kunnen dit filmpje op elk moment bekijken. Alle filmpjes zijn bekeken door de vakdocent en leerlingen van andere scholen en zijn pas na goedkeuring gepubliceerd.

Klik op onderstaande links voor een overzicht van de filmpjes voor het betreffende vak.

Algemeen vormende vakken

Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Textiele vormgeving
Verzorging
Wiskunde

Beroepsgericht

Consumptief – horeca
Dierhouderij en verzorging
Techniek breed
Verzorging
Zorg en welzijn breed