Burgerschap in het MBO

Docenten burgerschap ontwikkelen vaak zelf lesmateriaal of zoeken lesmateriaal dat bij hun specifieke lessituatie past.

Zo is er in Nederland een schat aan (zelf ontwikkeld) lesmateriaal voor burgerschap in het mbo ontwikkeld. Jammer genoeg is veel van dit lesmateriaal verstopt in bureaulades of mappen van docenten, soms op een verloren plekje in de archiefkast, of stoffig geworden in een boekenkast thuis bij docenten. Sommige  (vaak zeer waardevolle) materialen liggen te verpieteren in een digitale database.

Dat is jammer. Laten we goed en interessant lesmateriaal voor burgerschap in het mbo met elkaar delen, zodat het weer gebruikt wordt en waar nodig aan de actualiteit of de eigen situatie wordt aangepast.

Keurmerk:

keurmerk burgerschap

Het materiaal dat op Wikiwijs is geplaatst is beoordeeld op bruikbaarheid voor burgerschap in het mbo. Geschikt materiaal is voorzien van een keurmerk. Materiaal met het keurmerk voldoet in ieder geval aan de volgende criteria:

  • het lesmateriaal is geschikt voor het mbo
  • het materiaal sluit aan bij  één van de burgerschapsdimensies
  • het materiaal is voldoende actueel
  • Informatie bij lesmateriaal met het burgerschapskeurmerk:

Bij het lesmateriaal vind je minimaal de volgende informatie:

  • bij welke burgerschapsdimensie het materiaal aansluit
  • voor welk mbo niveau/ welke niveaus  het materiaal geschikt is
  • korte omschrijving van het lesmateriaal
  • of het een lessenserie, een enkele les, een website, of een project betreft
  • hoeveel tijd/aantal lessen nodig is om het lesmateriaal te verwerken

Informatie over het netwerk ‘burgerschap in mbo’ op de website: https://sites.google.com/site/burgerschapinmbo/home

De 4 dimensies van burgerschap

mmmmmmmmmmmmmm

 De politiek-Juridische dimensie:

Over besluitvorming, bereid zijn om mee te denken (en invloed uit te oefenen). Over bestuur van de eigen directe omgeving of werk, de gemeente, het land en Europa. Over media, veiligheid en interculturaliteit.

Materiaal politiek-juridisch burgerschap

De economische dimensie en duurzaamheid:

Over deelname aan het arbeidsproces, rechten en plichten als werknemer en collega.

Over keuzes maken bij de aanschaf van producten en diensten, rekening houden met maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheid. Over bewust consumeren en produceren.

Materiaal economisch burgerschap

De sociaal-maatschappelijke dimensie en identiteitsvorming:

Over deel zijn van een gemeenschap en daar een bijdrage aan leveren. Over functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en op school. Over kunnen omgaan met verschillen en culturele verscheidenheid. Over bereid zijn om het eigen oordeel op te schorten.

Identiteit en levensbeschouwing (toegevoegd)

Over zich bewust zijn van de eigen sociale of religieuze identiteit en over bereid zijn om hierover de dialoog met anderen aan te gaan. Over bekend zijn met de (eigen) basiservaringen in het leven en diversiteit in levensbeschouwing.

Materiaal sociaal-maatschappelijk burgerschap

De dimensie vitaal burgerschap:

Over de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Het gaat dan over de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid. En over het vinden van de juiste afstemming tussen werken, zorgen (voor jezelf en anderen), leren en ontspannen.

Materiaal vitaal burgerschap

Zoek lesmateriaal

Leerlijn burgerschap

In opdracht van Kennisnet is een volledige leerlijn ‘burgerschap voor het MBO’ ontwikkeld waarin de vier dimensies van burgerschap aan de orde komen. De leerlijn is rearrangeerbaar. Je kunt de leerlijn ongewijzigd gebruiken, maar je kunt hem ook kopiëren en naar eigen inzicht wijzigen en/of uitbreiden.

Leerlijn burgerschap

Tip!

Een verzameling van allerhande projecten op het gebied van mondiaal burgerschap voor MBO, HBO en WO-studenten. Bron: NCDO.

Projecten mondiaal burgerschap