Burgerschap in het MBO

Docenten burgerschap zoeken vaak naar leermateriaal of maken dit zelf. Zo is er in Nederland een schat aan (zelf ontwikkeld) leermateriaal voor burgerschap ontwikkeld.

Vaak is dit alleen niet vindbaar voor collega’s in Nederland, omdat het niet op een centrale plek is gedeeld. Daarom, laten we goed en interessant leermateriaal voor burgerschap met elkaar delen op een centrale plek, zodat het wordt gebruikt!

Verzameling lessen burgerschap

In Wikiwijs is een arrangement gemaakt dat meerdere lessen burgerschap bevat, gesorteerd op dimensie.

Dimensies burgerschap

Politiek-juridisch

Omschrijving

Besluitvorming, bereid zijn om mee te denken (en invloed uit te oefenen). Bestuur van de eigen directe omgeving of werk, de gemeente, het land en Europa. Media, veiligheid en interculturaliteit.

Economisch

Omschrijving

Deelname aan het arbeidsproces, rechten en plichten als werknemer en collega. Bewuste keuzes maken bij de aanschaf van producten en diensten, rekening houden met maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheid.

Sociaal-maatschappelijk

Omschrijving

Functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en op school en daar een bijdrage leveren. Omgaan met verschillen en culturele verscheidenheid en bereid zijn om het eigen oordeel op te schorten.

Vitaal

Omschrijving

Bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Het vinden van de juiste afstemming tussen werken, zorgen (voor jezelf en anderen), leren en ontspannen.

Keurmerk

Leermateriaal met het keurmerk ‘Burgerschap mbo’ voldoet aan deze criteria:

  • het leermateriaal is geschikt voor het mbo
  • het materiaal sluit aan bij  één van de dimensies burgerschap
  • het materiaal is voldoende actueel

Bij dit leermateriaal vind je minimaal deze informatie:

  • bij welke dimensie van burgerschap het materiaal aansluit
  • voor welk(e) niveau(s)  het materiaal geschikt is
  • korte omschrijving van het leermateriaal
  • of het een lessenserie, een enkele les, een website, of een project betreft
  • hoeveel tijd nodig is om het leermateriaal te verwerken

Tips