Burgerschap in het MBO

Docenten burgerschap zoeken of maken vaak zelf lesmateriaal.

Zo is er in Nederland een schat aan (zelf ontwikkeld) lesmateriaal voor burgerschap in het mbo ontwikkeld. Jammer genoeg ligt alleen veel van dit lesmateriaal te verstoffen in bureaulades of mappen van docenten.

Dat is jammer. Laten we goed en interessant lesmateriaal voor burgerschap in het mbo met elkaar delen, zodat het weer gebruikt wordt!

Verzameling lessen burgerschap

In Wikiwijs is een arrangement gemaakt dat meerdere lessen burgerschap bevat, gesorteerd op dimensie.

4 dimensies burgerschap

Politiek-juridisch

Besluitvorming, bereid zijn om mee te denken (en invloed uit te oefenen). Bestuur van de eigen directe omgeving of werk, de gemeente, het land en Europa. Media, veiligheid en interculturaliteit.

Economisch

Deelname aan het arbeidsproces, rechten en plichten als werknemer en collega. Bewuste keuzes maken bij de aanschaf van producten en diensten, rekening houden met maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheid.

Sociaal-maatschappelijk

Functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en op school en daar een bijdrage leveren. Omgaan met verschillen en culturele verscheidenheid en bereid zijn om het eigen oordeel op te schorten.

Vitaal

Bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Het vinden van de juiste afstemming tussen werken, zorgen (voor jezelf en anderen), leren en ontspannen.

Keurmerk

Materiaal met het keurmerk ‘Burgerschap mbo’ voldoet in ieder geval aan de volgende criteria:

  • het lesmateriaal is geschikt voor het mbo
  • het materiaal sluit aan bij  één van de dimensies burgerschap
  • het materiaal is voldoende actueel

Bij lesmateriaal met een keurmerk vind je minimaal de volgende informatie:

  • bij welke dimensie van burgerschap het materiaal aansluit
  • voor welk(e) niveau(s)  het materiaal geschikt is
  • korte omschrijving van het lesmateriaal
  • of het een lessenserie, een enkele les, een website, of een project betreft
  • hoeveel tijd nodig is om het lesmateriaal te verwerken

Tips!