MBO taal keurmerk

De moderatoren van het portaal kennen een keurmerk toe aan lesmateriaal wanneer het aan de volgende criteria voldoet.

Criterium Toelichting
Er is een duidelijk gestructureerd opbouw van de leerstof.

Het materiaal is zelfsturend: leerdoelen zijn helder, vormgeving en taalgebruik zijn aangepast aan de doelgroep.

 

 

 

 

 

 

 

Het materiaal bevat oefen- en verwerkingsmogelijkheden.

 

Materiaal sluit aan bij de referentieniveaus taal en rekenen.

Het materiaal heeft een inleiding, kern en een afronding.

De volgende opbouw wordt verwacht:

  • Een duidelijke menustructuur, zodat op eenvoudige wijze door het materiaal genavigeerd kan worden.
  • De tekst is compact geschreven en is direct zichtbaar op gebruikeijke PC of Apple.
  • Gebruik van beeldmateriaal.
  • Werkdocumenten moeten printvriendelijk zijn.
  • Instructiemateriaal en opdrachten zijn gescheiden.
  • Geen overbodige informatie (tekst, plaatjes of geluiden).
  • Er zijn geen dode links
  • Het leermiddel bevat geen materiaal waarvoor auteursrechten gelden.
  • Aanbeveling: type bron aangeven (video, artikel, opdracht, powerpoint enz.)
  • dit kunnen o.a. links zijn naar verschillende websites

 

De referenties zijn te vinden op: http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/

Het materiaal is bruikbaar binnen het beroepsonderwijs

Het materiaal mag geen (spel)fouten bevatten

In de inleiding wordt de opdracht beschreven

Metadata zijn (of worden) correct ingevuld

Indien nodig is er een bronvermelding

Het materiaal is geschreven in de context van de beroepsopleiding.

Verzoek aan auteur om de spelfouten er uit te halen eventueel door moderator

Een leeswijzer

Dit kan aangepast worden door de moderator.

 

Pluspunten:
Het materiaal laat zien voor werk mbo-niveau het bedoeld is.

Het materiaal biedt mogelijkheid tot differentiatie.

Het materiaal laat zien binnen welke beroepscontext het gebruikt kan worden.

Het materiaal biedt minimaal een volledige les, dus geen losse elementen.

Het materiaal is niet verouderd.

Aan het gebruik van materialen zijn geen kosten verbonden.

 

Het is aan de docent om hier invulling aan te geven.

 

 

 

 

Voor het ontwerpen van digitaal leermateriaal zie Weten wat werkt en waarom