Medialessen

Medialessen op Wikiwijs is een vervolg op medialessen.nl en biedt lessen voor mensen die in het onderwijs aan de slag willen met mediawijsheid. Een verzameling lessen, gemaakt door diverse organisaties, over uiteenlopende onderwerpen. Van een les over modellenprogramma’s op televisie tot lessen over beeldmanipulatie in kranten en publiceren op internet. Geschikt voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

De verwachting is dat het aanbod inspireert tot het maken van nieuw materiaal, dat dan ook onmiddellijk weer met het veld gedeeld kan worden.

Medialessen.nl was een initiatief van stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken.

medialessen