Sociaal emotionele ontwikkeling (V)SO

Welkom op deze verzamelplaats!

Hier kun je lesmateriaal vinden over Sociaal Emotionele Ontwikkeling voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Het lesmateriaal is gesorteerd op thema en uitstroombestemming.

Heb jij materiaal suggesties? Gebruik de knop onderaan deze pagina om jouw lestips te delen.

Thema's

JEZELF

Omschrijving

opkomen voor jezelf; jezelf presenteren; jezelf kennen en waarderen; goed voor jezelf zorgen; jezelf kennen en waarderen; zelfvertrouwen; zelfbeeld; zelfcontrole

RESPECT

Omschrijving

aardig doen; rekening houden met anderen; positieve relaties hebben/onderhouden; complimenten geven; respectvol met elkaar omgaan; praten en luisteren; contact met anderen; geeft feedback op een prettige manier; toont belangstelling; een gesprek voeren

GEVOELENS

gevoel

Omschrijving

ervaringen delen; gevoelens/emoties uiten; herkennen eigen gevoelens/emoties; impulscontrole; vertrouwen in de ander; vriendschap

RUZIE EN CONFLICT

ruzie en conflict

Omschrijving

omgaan met pesten; omgaan met vooroordelen en discriminatie; inlevingsvermogen; omgaan met sociale druk; gedrag inschatten van de ander; omgaan met verschillen

KIEZEN

keuzes maken

Omschrijving

keuzes maken om een doel te bereiken; weloverwogen kiezen; verantwoordelijk nemen voor je keuzes; afweging maken in keuzes; keuzes beargumenteren

 • dagbesteding
 • arbeid (nog invullen)
 • vervolgonderwijs (nog invullen)

bekijk alle

MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN

vliegtuigje aan vinger

Omschrijving

accepteren gebruik hulpmiddelen; aangeven wat wel/niet zelfstandig kan; inzicht in eigen en andermans beperking/stoornis

 • dagbesteding (nog invullen)
 • arbeid (nog invullen)
 • vervolgonderwijs (nog invullen)

bekijk alle (nog invullen)

Leerlijn

PO / SBO

 • jezelf presenteren
 • een keuze maken
 • opkomen voor jezelf
 • ervaringen delen
 • aardig doen
 • omgaan met ruzie

SO ZML

 • jezelf presenteren
 • een keuze maken
 • opkomen voor jezelf
 • ervaringen delen
 • aardig doen
 • omgaan met ruzie

VSO

 • ervaringen delen
 • opkomen voor jezelf
 • omgaan met gevoelens
 • omgaan met je mogelijkheden / beperkingen
 • respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen
 • omgaan met conflicten

HELP MEE

Deze verzamelplaats wordt bijgehouden door en voor leraren.

Wil je hieraan bijdragen? Heb jij goed materiaal over sociaal emotionele ontwikkeling? Deel het met ons.

Afbeeldingen van Piyapong Saydaung van Pixabay