Disclaimer

Deze website is onderdeel van de diensten van Stichting Kennisnet, hierna te noemen Kennisnet. In deze disclaimer kun je lezen hoe wij omgaan met de content op door Kennisnet aangeboden websites. Daarnaast lees je in de disclaimer of en hoe je gebruik mag maken van de op wikiwijs.nl geplaatste content.

Op haar websites publiceert Kennisnet, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van website de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Kennisnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.
Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het ministerie is niet verantwoordelijk voor de content, producten, diensten en uitingen van Kennisnet.

Wikiwijs

De Dienst genaamd Wikiwijs: het geheel van websites en functionaliteiten e.d. die onder de naam Wikiwijs door Kennisnet wordt aangeboden. Wikiwijs is een onafhankelijk platform voor en door docenten waarbij docenten zelf een grote invloed hebben op de inhoud van het platform. De Dienst bestaat uit 2 onderdelen: Maken en Zoeken.

 • Wikiwijs Maken biedt een ontwikkelomgeving waarin docenten open lesmateriaal kunnen ontwikkelen, bewerken en verspreiden. De doelstelling van Wikiwijs Maken is om het (door)ontwikkelen en gebruiken van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken.
 • Wikiwijs Zoeken biedt een zoekfunctie waarin docenten geschikt lesmateriaal kunnen vinden. De doelstelling van Wikiwijs Zoeken is om het onderwijs te ondersteunen van het samenstellen van de optimale leermiddelenmix.

Auteursrechtbepaling voor gebruikers van de websites van wikiwijs

Indien u een (eigen) bijdrage levert op deze website, zoals het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige (beeld)materialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten dient u er rekening mee te houden dat bovenstaande licentie van toepassing is. Voor zover nodig dient u, alvorens u uw bijdrage levert, daartoe toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n) van het (bestaand) materiaal. Kennisnet is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden. Kennisnet modereert deze bijdragen niet. Tenzij anders vermeld wordt het materiaal beschikbaar gesteld via de Dienst beschikbaar gesteld onder de Creative Commons Naamsvermelding of Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen licentie.

Daarnaast biedt Wikiwijs.nl een zoekmachine waarmee docenten lesmateriaal kunnen vinden. Wikiwijs.nl verwijst alleen, de gebruiksrechten worden bepaald door de externe aanbieder. Bovenstaande alinea is niet van toepassing op materiaal dat ontsloten wordt via Wikiwijs Zoeken.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. van www.wikiwijs.nl is.

Indien u van mening bent, dat van bepaalde werken uw intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden, kunt u dit melden via support@kennisnet.nl.

Indien u twijfelt of uw gebruik al dan niet in strijd is met deze voorwaarden, mail uw vraag dan naar support@kennisnet.nl.

Notice and take down

Kennisnet onderschrijft de ECP Gedragscode Notice and take down van 9 oktober 2008.

Kennisnet zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Kennisnet behoudt zich, in lijn met de Gedragscode, het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van kennisnet.nl kun je deze richten aan support@kennisnet.nl. Kennisnet streeft ernaar binnen 10 werkdagen op je klacht te reageren.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt door Kennisnet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Kennisnet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kennisnet.

Responsible disclosure

Bij Kennisnet vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij Kennisnet te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen je:

 • Je bevindingen te melden via security@kennisnet.nl. Om te voorkomen dat jouw bevindingen in verkeerde handen vallen kun je je bevindingen versleutelen met onze PGP-key.
 • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Je bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

 • We reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.*
 • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
 • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij je, indien je dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

* Let op: het feit dat Kennisnet geen aangifte tegen jou zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Cc/by/3.0 NL. Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet.

ISO 27001

Kennisnet is ISO 27001:2013 gecertificeerd. Als organisatie hebben we daarmee aangetoond dat we voldoen aan de internationale standaard voor het beveiligen van informatie.

Dit betekent onder andere dat we bij de ontwikkeling en beheer van onze diensten, zoals de Entree Federatie en de Overstap Service Onderwijs (OSO), informatiebeveiliging goed hebben geregeld. En dat gegevens die ermee worden verwerkt goed zijn beschermd.

Heb je vragen of opmerkingen die te maken hebben met informatiebeveiliging? Stuur een mail aan het team security@kennisnet.nl.

Wijzigingen

Kennisnet behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 20 juni 2017