Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Museum Speelklok in Utrecht is het programma Impuls Open Leermateriaal afgetrapt. Dat gebeurde in het bijzijn van partners en stakeholders, die tijdens de samenkomst ook kennis maakten met zes pilotprojecten die onder de vlag van het programma gaan starten. Deze pilots worden ondersteund met begeleiding en subsidie en gaan helpen ontdekken hoe open leermateriaal echt goed tot z’n recht komt in het onderwijs.

Alle pilots kregen de kans zich te presenteren aan de aanwezigen. Ook was er voor hen ruimte om te sparren over hun project met de partners van het programma. Marthe Straatemeier, programmamanager Impuls Open Leermateriaal: “Het is mooi dat er nu ook echt scholen kunnen gaan starten binnen het programma. We wilden vandaag een feestelijk startschot geven, maar ook de pilots met elkaar in verbinding brengen. Je ziet dat ze nu al naar elkaar toetrekken, omdat ze ook met dezelfde vragen zitten. We hopen te bereiken dat ze elkaar weten te vinden en kennis uitwisselen.”

De zes pilotprojecten zijn:

Freudenthal Instituut: Open Leermiddelen Bètadidactiek​
Het Freudenthal Instituut heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen. Het heeft de afgelopen jaren een flinke verzameling open leermateriaal opgebouwd voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. In deze pilot gaat het instituut deze collectie samen met vakdocenten upgraden, zodat er een grotere betrokkenheid met de doelgroep ontstaat. Hiervoor werkt het samen met lerarenopleiders en student-leraren. Zo wordt het materiaal doorontwikkeld.

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport: Verrijkt Curriculum Voor Talentvolle Sporters​

EVOT ondersteunt scholen die de combinatie van onderwijs en topsport voor sporters met een NOC*NSF-status mogelijk maken. De organisatie doet mee aan de pilot met Talent Skills, een programma waarin jonge topsporters met open leermateriaal gepersonaliseerd duaal voortgezet onderwijs krijgen. Door de pilot kan het leermateriaal worden doorontwikkeld. In het programma werken fanatieke professionals samen om het leermateriaal zo passend mogelijk te maken. Deze kopgroep van docenten en experts geeft unieke inzichten over hoe je open leermateriaal goed kunt toepassen.

Vakvereniging i&i: Community Informatica​

i&i is de vakvereniging voor informatica en digitale geletterdheid. Deze organisatie heeft de ambitie alle keuzethema’s van het informatica-examenprogramma aan te bieden als open leermateriaal. Daarbij wil de vereniging de collectie goed onderbrengen binnen zijn netwerk van enthousiaste vakdocenten in het voortgezet onderwijs. Ook moet er voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van leraren bij het gebruik van dit materiaal een community gebouwd worden. Deze gaat bestaan uit docenten, vakdidactici, experts en de VO-HO-netwerken.

Landelijke Kennistafel OOL: Weten Wat Werkt bij Leren Ontdekken (voorwaardelijk)

De Landelijke Kennistafel OOL maakt zich sterk voor onderzoekend en ontwerpend leren. De afgelopen jaren ontwikkelde de organisatie de website ‘Weten Wat Werkt bij Leren Ontdekken’. Deze biedt een schat aan informatie, direct te gebruiken open leermiddelen én achtergronden en materialen voor schoolontwikkeling en de professionalisering van leerkrachten in het primair onderwijs. Tijdens de pilot zal de kennistafel kijken hoe de collectie bij de onderwijsinstellingen die er gebruik van maken geborgd kan worden. Dit gebeurt met behulp van leerkrachten van verschillende scholen en experts. Daarnaast willen OOL het materiaal beter toegankelijk maken voor onderwijspersoneel.

Bètapartners: Veldwerk In De Stad (voorwaardelijk)

Veldwerk In De Stad is een lessenserie die gemaakt is door een enthousiaste biologieleraar uit Amsterdam. Zijn doel: leerlingen in het voortgezet onderwijs buiten de schoolmuren laten ontdekken wat er in de stad allemaal te leren is. De website van het project (inmiddels omarmd door netwerk Bètapartners) heeft een geweldige collectie experimenten die allemaal in de directe omgeving van een school gedaan kunnen worden. De pilot wil Veldwerk In De Stad als open leermateriaal aan de community van biologiedocenten beschikbaar stellen. Ook wordt onderzocht hoe er meer docenten betrokken kunnen worden bij het verder gebruiken, doorontwikkelen en borgen van dit leermateriaal.

Pool West: Lessenserie Burgerschap​ (voorwaardelijk)

Pool West is een invalpool voor het basisonderwijs. Het wil als pilot een lessenserie ontwikkelen in het vak ‘burgerschap’. Scholen blijken een concrete invulling voor dat vak te missen en er is slechts beperkt kwalitatief goed en geschikt open lesmateriaal beschikbaar. Als invalpool van leraren ziet Pool West juist een kans om burgerschap via het programma meer in het onderwijs toe te passen. De lessen zullen ontwikkeld worden voor midden- en bovenbouw primair onderwijs en open beschikbaar worden gesteld.

Over Impuls Open Leermateriaal

Het programma Impuls Open Leermateriaal wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het is in het leven geroepen om het gebruik van open leermateriaal dat vrij te gebruiken, aan te passen en te delen is te stimuleren. Dat doet het door docenten te ondersteunen, scholen te verbinden, materiaal te verrijken, de infrastructuur te verbeteren en onderzoek te doen. Het gebruik van open leermateriaal wordt gezien als belangrijk middel om beter in te kunnen spelen op de talenten en behoeftes van leerlingen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Open leermateriaal is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. Daarom hebben meer dan twintig vooraanstaande scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten in het programma gebundeld.

Meedoen als pilotproject?

Wil je ook een impuls geven aan open leermateriaal? Dat kan. Want er is ruimte over voor extra pilotprojecten.

Interesse om mee te doen? Kijk op openleermateriaal.nl/pilotregeling. Daar staat onder andere voor welke initiatieven de pilotregeling is bedoeld en wat ervoor nodig is om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Weet je dat allemaal al en heb je een projectplan klaarliggen? Vul dan het aanmeldformulier in en stuur zowel het projectplan als de begroting naar support@kennisnet.nl.