De hbo-opleidingen Verpleegkunde werken sinds 2017 samen om open onderwijs in Nederland naar een hoger niveau te brengen. Hoe? Door het ontwikkelen en delen van kwalitatief digitaal lesmateriaal op de hbo Verpleegkunde themapagina van Wikiwijs. Op 10 juni 2020 sprong de teller op 1000.  

Terwijl de teller verder oploopt, staan we stil bij deze mijlpaal. In dit artikel vertelt Marja Versantvoort (projectleider Samen hbo Verpleegkunde) hoe een lege themapagina op Wikiwijs uitgroeide tot een platform met meer dan 1000 digitale lessen.

Het begin: boegbeeldproject OER hbo Verpleegkunde

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft ernaar dat het hoger onderwijs in 2025 grotendeels gebruik maakt van open digitaal lesmateriaal. “In 2017 wilde oud-minister Jet Bussemaker vaart maken om dit doel te bereiken. Ze startte een versnellingstraject dat uit een aantal initiatieven bestond waaronder het boegbeeldproject” vertelt Marja die destijds projectleider was.

De Vereniging van Hogescholen wees een kartrekker aan. De hbo-opleiding Verpleegkunde was de uitverkorene en mocht het onontgonnen terrein van open digitaal lesmateriaal betreden. Boegbeeldproject OER hbo Verpleegkunde was een feit. Waarom juist de hbo Verpleegkunde?

Marja legt uit dat de hbo-opleidingen zich al voor 2016 hadden verenigd als het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde. Het samenwerken resulteerde in het toekomstbestendige opleidingsprofiel de Bachelor of Nursing 2020.

“Alle 17 opleidingsinstituten delen hetzelfde opleidingsprofiel” vertelt Marja. “Zelfs de competenties, thema’s en einddoelstellingen komen overeen. Bij elke bachelor Verpleegkunde spreekt men dezelfde taal. Dus wij waren klaar voor de volgende stap in het delen van kennis.”

Marja kreeg 1 jaar de tijd om een platform in te richten waar docenten digitaal lesmateriaal konden delen. “We kwamen vrij snel bij Wikiwijs terecht” vertelt ze.

“Wikiwijs had zich al bewezen en voldeed aan de onze eisen. Het is open en toegankelijk voor iedereen. Bovendien heb je de mogelijkheid om een keurmerk toe te kennen waardoor je kwaliteit kunt waarborgen. Daarnaast krijgt de gebruiker de gelegenheid om materiaal met sterren te beoordelen en feedback te geven. Dat maakt het verschil tussen een platform met actieve gebruikers of een stoffige databank.”

Tijdens het eerste jaar diende Marja bij Surf een voorstel in voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs voor de vervolgstap: project Samen hbo Verpleegkunde.

Het heden: project SAMEN

De themapagina staat. Afspraken zijn gemaakt. De werkwijze is vastgelegd. En de kwaliteit van het lesmateriaal wordt met een kwaliteitsmodel gewaarborgd. Marja heeft het boegbeeldproject afgerond en gaat verder met project Samen hbo Verpleegkunde.

Tijdens project Samen ligt de nadruk op de community. Marja: “We hebben een vakcommunity ontwikkeld waar docenten met elkaar overleggen, elkaar om hulp vragen of ervaringen uitwisselen. Je kunt bijvoorbeeld op een soort marktplaats een oproep plaatsen waarin je vraagt of een collega-docent samen lesmateriaal wil ontwikkelen waardoor je de kosten en uren deelt.”

De community is niet onderdeel van Wikiwijs, maar hangt er wel nauw mee samen. Marja: “We houden de Wikiwijs themapagina in de gaten en delen onze bevindingen in de community, zoals:

  • de meest recent gedeelde lesmaterialen;
  • de best beoordeelde lesmaterialen;
  • het lesmateriaal van de maand.

“Een project heeft een begin en een einde. Op papier tenminste” zegt Marja. “Maar wij willen de manier waarop hbo-opleidingen samenwerken permanent veranderen. In een tijd waar de hoeveelheid informatie in hoog tempo groeit, is het moeilijk om als geïsoleerd instituut up-to-date te blijven. Samen staan we sterker.”

Op 1 november 2020 loopt het project Samen op zijn einde. Marja: “Daarna gaan we samen verder om het open onderwijs op hoog niveau te houden.”

De toekomst: project SAMEN verder

“Vanaf 1 november 2020 start het nieuwe project Samen verder” onthult Marja die opnieuw projectleider zal zijn. 13 van de 17 hbo-opleidingen hebben toegezegd om actief deel te nemen.

Marja: “We gaan vooral zo door: kwalitatief digitaal lesmateriaal voor de bachelor Verpleegkunde ontwikkelen, delen, beoordelen en hergebruiken. Daarnaast blijven we evalueren waarbij we ons constant afvragen of de activiteiten bij het doel passen.” Kortom, de focus ligt op samenwerken, verduurzamen en evalueren.

Een themapagina met meer dan 1000 kwalitatieve digitale lesmaterialen en een actieve vakcommunity van docenten. Wat valt er nog meer te bereiken? Marja: “Tijdens het project Samen verder zullen we studenten en zorgprofessionals bij de Wikiwijs themapagina en de community betrekken. Op die manier is de feedbackloop tussen docent, student en de praktijk weer rond.”

Nieuwsgierig? Bekijk de Wikiwijs themapagina hbo Verpleegkunde.

Een Wikiwijs themapagina starten

Wil je ook open digitaal lesmateriaal delen met je collega’s op een themapagina? Neem contact op en we gaan direct samen aan de slag.

Marja Versantvoort werkt bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid waar ze coördinator is van de opleiding Verpleegkunde – technische Stroom. In 2017 kreeg zij de functie als leider van het boegbeeldproject OER hbo Verpleegkunde. Momenteel leidt ze het vervolgproject Samen hbo Verpleegkunde, gesubsidieerd door Surf via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs.