FORA Academy

Wat is het?

Hoe vindt u als school(bestuur) uw weg in het digitale landschap? Zijn processen, activiteiten en ondersteunende applicaties goed in kaart gebracht? Worden processen goed ondersteund? Wilt u weten waarom bepaalde applicaties worden gebruikt? Bij dergelijke vragen kan de FORA helpen. De FORA is een referentiearchitectuur voor po en vo. In een referentiearchitectuur staan processen, activiteiten en ondersteunende systemen op een neutrale manier beschreven zodat ze voor alle schoolbesturen van po en vo bruikbaar zijn. De FORA kan dienen als vraagbaak en als ijkpunt voor schoolbesturen, (bovenschools) ict’ers en ict-coördinatoren.

Voor wie  

In principe kan iedereen die zich bezighoudt met het primair en voortgezet onderwijs aan de slag met de FORA Academy om zijn/haar kennis te vergroten. De informatie is in een aantal blokken opgebouwd: 

FORA inhoudelijk

FORA inhoudelijk is bedoeld voor personen die daadwerkelijk met het platform aan de slag gaan. Uitgewerkt in een basisversie (practitioner) en een meer gevorderde versie waarin dieper wordt ingegaan op het gebruik in de school (intermediate) en de meeste uitgebreide versie (master) om alle aspecten van de referentie-architectuur po vo te leren kennen, er gebruik van te kunnen maken in de school en een bijdrage kunt leveren aan de verdere ontwikkeling ervan.  

Masterclasses

Masterclasses gaan niet zozeer over de praktische toepassing van de FORA. Deze zijn gericht op bestuurders en schoolleiders, onderwijs professionals en leveranciers en informeert hen over de door hen te realiseren doelstellingen en hoe de FORA hieraan bijdraagt. Daarnaast laat het hen zien hoe zij regie kunnen voeren op processen en activiteiten binnen scholen. 

Tooling

Tooling is het onderdeel dat ingaat op de beschikbare gereedschappen die in de FORA worden aangeboden en hoe de gebruiker deze het beste in kan zetten. Meer specifiek gaat het hier over de software Archimate en de modelleertaal Archi.

nieuw-model-fora

Tijdlijn 

FORA practitioner is vanaf 1 mei 2021 beschikbaar en ook de FORA Masterclass voor Bestuurders wordt in 2021 verwacht. De andere genoemde trainingen volgen later. 

Aanvullende informatie 

Meer informatie over de FORA vindt u:

 Contact 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of telefonisch op 0800 321 22 33.