MBO video

Opleidingsdomeinen

Afbouw, hout en onderhoud

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Bouw en Infra

Economie en administratie

Handel en ondernemerschap

Horeca en bakkerij

Informatie- en communi-catietechnologie

Media en vormgeving

Mobiliteit en voertuigen

Techniek en procesindustrie

Toerisme en recreatie

Transport, scheepvaart en logistiek

Uiterlijke verzorging

Veiligheid en sport

Voedsel, natuur en leefomgeving

Zorg en Welzijn

Burgerschap

Domeinoverstijgend

Professionalisering

Deelnemende mbo-instellingen