Onderzoeken en Ontwerpen

Het thema ‘Onderzoeken en Ontwerpen’ geniet veel belangstelling. Binnen het basisonderwijs is het een kernvaardigheid van wetenschaps- en techniekonderwijs. Voor havo/vwo is het vanuit de drijvende kracht van de Technasia inmiddels een profielkeuzevak waarin (school)examen kan worden gedaan.

Hoog tijd om kosteloos toegankelijk lesmateriaal dat vanuit het perspectief van Onderzoeken en Ontwerpen kan worden ingezet samen te brengen.

Onderzoeken en Ontwerpen kan maar hóeft niet als een apart vak gegeven te worden. Het kan ook door het curriculum geweven worden en een plek krijgen binnen verschillende vakken. Daarom is een indeling gemaakt naar vak(gebied) waarbij het lesmateriaal kan aansluiten.