Vrijeschool basisonderwijs – Digitale geletterdheid

Pedagogische visie

Het onderwijs op vrijescholen kent een specifieke pedagogische visie gebaseerd op de antroposofie. De samenwerkende Vrijescholen Zuid Holland hebben met Kennisnet en de PO-Raad een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld op basis van deze visie.

Jaarplannen

Per klas is een jaarplan ontwikkeld waarin leerdoelen voor digitale geletterdheid zijn verwerkt. Bij deze leerdoelen zijn leermaterialen te vinden die hier vanuit onze visie bij passen.

Ons uitgangspunt

“Wij willen dat onze leerlingen zich ook in de digitale wereld  veilig, aardig, waardig en vaardig kunnen bewegen en ontwikkelen.”

Deze afbeelding is gemaakt door Eloy Bruins. (alle rechten voorbehouden)
Gemaakt door Eloy Bruins http://werkbeeld.nl (alle rechten voorbehouden)