Slavernijverleden

Lesmaterialen

Slavernij als onderwerp maakt al langer deel uit van het curriculum geschiedenis. Tot voor kort werd het onderwerp en de rol die Nederland hierbij heeft gespeeld echter eenzijdig en vanuit een Eurocentrisch standpunt belicht. Verschillende instituten, stichtingen, musea en individuele docenten hebben inmiddels lesmateriaal vanuit een ander standpunt ontwikkeld en gratis ter beschikking gesteld. Het onderwerp heeft alles te maken met een inclusieve maatschappij en heeft daardoor ook een link met burgerschap. Op deze startpagina verzamelen en rubriceren we dit materiaal voor primair en voortgezet onderwijs. Wil je breder ingaan op het thema slavernij, dan vind je hier mogelijke onderwerpen. Mis je materiaal of heb je lesmateriaal gevonden dat nog niet in deze collectie is opgenomen, meld dit dan hier, dan voegen we het toe.

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Het slavernijverleden erkennen is een stap maar ongelijkheid is er nog steeds. Het komen tot een inclusieve samenleving is van groot belang.

SLAVENHANDEL EN SLAVERNIJ

Nederland heeft gedurende meerdere eeuwen een actieve rol gespeeld bij de slavenhandel en het gebruik van slaafgemaakten op plantages in de koloniën.

VRIJHEID EN GELIJKHEID

Op verschillende manieren hebben slaafgemaakten zich verzet tegen slavernij, uitbuiting en misstanden. Van het zingen van liederen tot opstanden. En na strijd om vrijheid volgt strijd om gelijkheid.

VERSCHILLENDE CULTUREN

Er bestaan rijke Afrikaanse en Aziatische culturen vóór en los van de slavernij. Het is van belang dat leerlingen zich hiervan bewust zijn.

SPOREN VAN SLAVERNIJ

VOOR DOCENTEN

Overal in Nederland zijn concrete sporen van het slavernijverleden terug te vinden. Van ‘suikerramen’ tot standbeelden. Veel van deze sporen zijn in kaart gebracht.