UNESCO

Unesco-materialen

Unesco-scholen  maken deel uit van een wereldwijd netwerk van zo’n 12.000 scholen. Zij dragen allemaal bij aan Unesco’s missie: het creëren van vrede in de hoofden van mensen. Dat doen zij door aandacht te besteden – binnen en buiten de lessen – aan de Unesco-thema’s. Via deze pagina vind je materialen die passen bij deze thema’s.

Kwaliteitsborging

Unesco-scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende -projecten en door eigen projecten en materialen te kiezen, te delen of te ontwikkelen. Om deze meerwaarde van het Unesco-aanbod te borgen is kwaliteitszorg van belang.
Het kwaliteitskader Unesco-scholen  helpt om het onderscheidende karakter van het schoolprofiel zichtbaar te maken en vanuit een kader van kwaliteitsstandaarden gericht te kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van het Unesco -profiel.