UNESCO

UNESCO-Wikiwijs portal

Missie

Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.’ Deze gedachte vormt de essentie van de missie van UNESCO.

De UNESCO-scholen

logo unescoscholen
UNESCO-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid.

Thema’s

unesco zwolleDe UNESCO-scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 9000 scholen. Al deze scholen doen hun best om de thema’s van UNESCO in hun programma te verwerken:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

unesco almereVanuit deze thema’s, die zowel in de lokale als internationale context belangrijk zijn, laten de UNESCO- scholen hun leerlingen leren over de wereld om hen heen. Hiervoor wordt door de docenten bruikbaar leermateriaal gemaakt, dat binnen dit portal in Wikiwijs te vinden is.

Kwaliteitszorg

unesco leerlingen 3Om docenten houvast te bieden bij het invullen van het UNESCO-profiel op school, heeft de SLO in samenwerking met het Europees Platform en UNESCO een kwaliteitskader ontwikkeld. De link vind je in de rechterkolom.