economie

Collecties

Wikiwijsarrangementen economie

Leerlijnen

Los lesmateriaal / losse lessen / deelonderwerpen

Economie games

  • 2e Fase: Miniconomy
    Online economiegame dat je klassikaal over een periode van 3 weken kunt spelen. (klik op het tabje ‘onderwijs’ op de site voor meer informatie). De deelnemers zullen gewoon aan het reguliere spel meedoen. De leerlingen zijn niet als zodanig in het spel herkenbaar en maken dus gewoon deel uit van de groep handelaren. Leerling-accounts zullen echter vanuit educatief perspectief niet de mogelijkheid krijgen om criminele activiteiten te ondernemen. De groepsleider kan zijn of haar klas op de voet volgen. Al naar gelang de behoefte aan informatie en controle kan de docent de acties van de leerlingen volgen en deze zo nodig aansturen of aansporen. De groepsleider kan inzage krijgen in de uitgebreide balans en resultatenrekening van de leerling. De opdracht voor de leerling kan de groepsleider in principe zelf bepalen. Een opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit: Het maken van een rondeverslag waarin ondernomen acties worden verantwoord, het verkrijgen van een zo hoog mogelijke nettowaarde, het opstellen van een businessplan

Video

Verbredende filmpjes / achtergrond

Uitlegfilmpjes