Auteursrecht en Wikiwijs Maken: Wat mag wel en wat mag niet?

Als je een arrangement publiceert op Wikiwijs Maken, dan gebeurt dat onder een zogenaamde ‘open auteursrechtenlicentie’. Om preciezer te zijn, een Creative Commons-licentie. Maar wat betekent dat? En wat zijn de gevolgen van publiceren? Wat mag wel en wat mag niet op Wikiwijs Maken?

Het auteursrecht in Nederland is beschreven in de Auteurswet 1912. Deze wet geeft auteurs de mogelijkheid zich te beschermen tegen onrechtmatig kopiëren of bewerken van hun werk. Auteurs krijgen op grond van deze wet auteursrecht op de door hun gemaakte werken en kunnen met deze wet in de hand naar de rechter stappen als er inbreuk is gemaakt op dat auteursrecht.

Auteursrechtenlicentie

Als je op Wikiwijs Maken een arrangement maakt, ben je de auteur van dat arrangement. Je werk is dan automatisch beschermd door het auteursrecht. Zo is dat geregeld in de Auteurswet.

Omdat Wikiwijs de bedoeling heeft om zogenaamd ‘open leermateriaal’ te verspreiden, hebben wij ervoor gekozen om het publiceren van arrangementen te laten gebeuren onder een ‘open auteursrechtenlicentie’.

Wat is een auteursrechtenlicentie?

Een auteursrechtenlicentie is een stuk juridische tekst waarin staat onder welke voorwaarden een werk, in dit geval het arrangement, is gepubliceerd en onder welke voorwaarden het werk gebruikt mag worden. Een ‘open licentie’ betekent dat je in de voorwaarden hebt staan dat anderen jouw werk mogen gebruiken, kopiëren en bewerken.

Wikiwijs Maken gebruikt hiervoor Creative Commons-licenties. Creative Commons is een wereldwijde organisatie die gespecialiseerd is in het opstellen en ter beschikking stellen van open licenties.

Creative Commons

Wikiwijs Maken kent voor nieuwe arrangementen twee soorten Creative Commons-licenties:

Bestaande arrangementen kunnen nog een 3.0 licentie hebben.

Je ziet: Creative Commons-licenties maken het heel gemakkelijk om ervoor te zorgen dat anderen jouw werk kunnen gebruiken. En aanpassen. En jij kunt zonder toestemming te vragen arrangementen van anderen hergebruiken.

Wat niet mag op Wikiwijs Maken

Het gebeurt geregeld dat een auteur, bijvoorbeeld een uitgever of een eigenaar van een website, Wikiwijs op de hoogte stelt van het feit dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal in een Wikiwijs-arrangement is geplaatst. Wanneer wij door een auteursrechthebbende op een (vermoedelijke) inbreuk op hun auteursrecht worden gewezen dan moeten wij het materiaal verwijderen. Heel vervelend voor jou als maker van het arrangement, want misschien is het dan wel onbruikbaar in de les. Soms komt het zelfs voor dat het hele arrangement wordt verwijderd.

Als je een Wikiwijs-arrangement publiceert, ga je akkoord met de voorwaarde dat het Wikiwijs-arrangement een origineel, door jou gemaakt werk is, en dat je geen inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen.

Jij gaat er mee akkoord dat het materiaal dat je publiceert op Wikiwijs Maken van jouw hand is, of dat je toereikende toestemming hebt van de auteur. Is dit niet het geval maar publiceer je toch, dan handel je tegen de wet.

Dus: Heb je geen toestemming om materiaal te gebruiken? Plaats het dan niet in een Wikiwijs-arrangement. Zo zit je safe.

Meer informatie

Download de brochure ‘Auteursrecht en internet, wat mogen scholen wel en niet’ van Kennisnet (PDF, 1,8 MB).

De website Auteursrecht en Onderwijs bevat heel veel informatie over wat mag, wat niet mag, en welke regelingen er zijn voor het onderwijs.

Video: Auteursrecht en licenties goed regelen – Leraar24: