Het is 2 december, ’s ochtends vroeg. Wat is het stil – er heerst opperste concentratie. Maar een echoënde knal verbreekt die stilte. Milliseconden na het startschot stuift de eerste deelnemer weg uit de startblokken. De volgende staat al klaar om het estafettesto… Wacht eens, dat is helemaal geen estafettestokje.

In plaats van een estafettestokje geven de docenten vandaag leermateriaal door. Dat gebeurt tijdens de aftrap van het pilotproject ‘Verrijkt Curriculum Voor Talentvolle Sporters’ – een initiatief van Expertisecentrum voor Onderwijs en Topsport (EVOT). Dit pilotproject is onderdeel van het programma Impuls Open Leermateriaal.

Passend leermateriaal voor topsporters

Hoe kunnen we jonge topsporters gepersonaliseerd duaal voortgezet onderwijs bieden dat van hoge kwaliteit is? Met andere woorden: hoe verrijken we het curriculum voor talentvolle sporters?

Deze vraag is aan de orde van de dag bij scholen die topsportleerlingen begeleiden. En het antwoord is: door leermateriaal zo passend mogelijk te maken. Om dat te bereiken nemen 12 van deze scholen deel aan bovengenoemd pilotproject.

De scholen hebben onderling afgesproken om hun leermateriaal met elkaar te delen. Daarbij ligt de focus op leermateriaal dat in dienst staat van het thema ‘topsportvaardigheden’ – de vaardigheden die een topsporter nodig heeft voor de combinatie van school en topsport. Het beoogde resultaat? Open leermateriaal met een gepersonaliseerde, leerlinggestuurde opzet.

De aftrap

Onder de bezielende leiding van Yvonne van Weert en Niels van Alebeek bespreken de docenten eerst de context en doelstellingen van het project. Daarna neemt de groep het onderwerp leerlinggestuurd leren onder de loep en wisselen ze van gedachten over de eisen die deze leervorm stelt aan leermateriaal.

Kennisnet is ook aanwezig – de organisatie die de docenten helpt om ‘gewoon’ leermateriaal te transformeren tot open leermateriaal. Dat gebeurt met behulp van de les-editor van Wikiwijs.

Niet alleen het leermateriaal, maar ook de sfeer wordt open. Tegen het einde van de middag zijn alle deelnemers – zonder aarzelen – bereid om het leermateriaal, dat zij zelf hebben ontwikkeld, aan hun collega’s te tonen op het digitale schoolbord. En dat, terwijl Niels er feedback op geeft. De conclusie? Het maken van leerlinggestuurd materiaal doe je niet in je eentje.

Wil je op de voet volgen wat dit pilotproject allemaal oplevert?

Houd dan de themapagina Digitaal leermateriaal voor topsporters in de gaten. Deze pagina staat nu al gevuld met open leermateriaal. En dat wordt alleen maar meer, mede dankzij het pilotproject ‘Verrijkt Curriculum Voor Talentvolle Sporters’.