Het zijn de sterspelers van open onderwijs

394 middelbare scholen werken samen met VO-content. Dat is bijna 25% van het voortgezet onderwijs in Nederland. Deze Stichting zonder winstoogmerk maakt en onderhoudt digitaal open leermateriaal: de Stercollecties die in Wikiwijs staan. Bovendien ondersteunt VO-content docenten en schoolleiders bij het geven van onderwijs op maat​.

Janneke van Doren en Marjolein Janssen werken beide bij VO-content. Janneke is relatiemanager en coördinator professionalisering. Marjolein is coördinator digitaal leermateriaal. Bij elkaar opgeteld hebben ze bijna 20 jaar ervaring bij deze organisatie. In dit artikel lees je wat VO-content doet, wat de organisatie motiveert en welke rol Janneke en Marjolein daarin spelen.

Hoe is VO-content ontstaan?

Janneke: ‘Het begon ruim 10 jaar geleden. Een flinke groep scholen had dezelfde wens: onderwijs op maat verzorgen.’ Op wat voor manier? ‘Met flexibeler inzetbaar en aanpasbaar leermateriaal. Open leermateriaal dat beschikbaar zou zijn voor iedere school, onafhankelijk van het leerplatform.’

En VO-content werd vervolgens opgericht om samen met scholen deze wens te veranderen in de realiteit? ‘Juist. We willen de kwaliteit van het voortgezet onderwijs verbeteren via open leermateriaal dat leren en onderwijzen op maat gemakkelijker maakt.’

Wat doet VO-content?

‘We ontwikkelen open digitaal leermateriaal’ vertelt Marjolein. ‘In de vorm van Stercollecties. Het materiaal is altijd online beschikbaar en afspeelbaar, onafhankelijk van het platform of device.’

Stercollecties?

‘Ja, de Stercollecties staan in Wikiwijs. Het zijn open digitale leerlijnen ontwikkeld door ervaren auteurs die zelf ook voor de klas staan. Het leermateriaal is altijd van deze tijd, multimediaal en ontwikkeld met de leerling in gedachten. Bovendien kan de docent de arrangementen naar eigen inzicht aanpassen’ (op de website van VO-content lees je hoe je lesmateriaal arrangeert, red.).

‘Juist, en we werken samen met scholen en docenten’ voegt Janneke toe. ‘Een samenwerkingsverband waarin wij hen adviseren hoe ze open leermateriaal optimaal benutten in het onderwijs. En tegenwoordig minstens zo belangrijk: in elektronische leeromgevingen.’

Marjolein, hoe draag jij bij aan het doel van VO-content?

Als coördinator digitaal leermateriaal bewaak ik de kwaliteit van de Stercollecties. Via een jaarlijkse kwaliteitszorgcyclus zijn we continu bezig om de Stercollecties verder te ontwikkelen. Dat doen we op basis van feedback van docenten, leerlingen en experts. Op dit moment vernieuwen we het volledige aanbod waarbij de nadruk nog meer ligt op leerdoeldenken, voorkennisactivatie en formatief evalueren.

Hoe doe je dat?

‘We organiseren bijvoorbeeld jaarlijks panels waarin experts het leermateriaal van VO-content beoordelen. Op basis van die input maken we nieuwe afspraken met de auteurs om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

‘Daarnaast onderhoud ik de contacten met de 15 leerplatformpartijen waarmee we samenwerken. Dankzij deze samenwerking kunnen docenten Stercollecties via Wikiwijs op het leerplatform van hun school afspelen.’

Janneke, hoe draag jij bij aan het doel van VO-content?

Ik werk 10 jaar bij VO-content. ‘Sinds het begin ben ik betrokken bij de workshops, trainingen en inspiratiedagen die VO-content organiseert. Eerst deed ik dat zelf. Later samen met een aantal docenten in het voortgezet onderwijs. Inmiddels hebben we een netwerk opgebouwd dat bestaat uit adviseurs en trainers met een achtergrond in het onderwijs die uitermate capabel zijn gebleken in het geven van de trainingen.

‘In 10 jaar tijd zijn een paar trainingen uitgegroeid tot een aanbod waarmee we docenten en schoolleiders ondersteunen op het gebied van open leermiddelen en onderwijs op maat.’

Wat houdt het aanbod concreet in?

‘We geven trainingen aan docenten over digitaal leermateriaal. In het bijzonder over de Stercollecties en de extra programma’s van VO-content. Hierbij komen de arrangementen inhoudelijk aan de orde. En docenten leren hoe ze arrangeerbare Stercollecties tot in detail kunnen aanpassen in Wikiwijs Maken.

‘Verder geven we onderwijskundige trainingen waarin werken vanuit leerdoelen en formatief leren aan bod komen. Hoe bereik je leerdoelen terwijl je de methode loslaat? Hoe toets je minder? En hoe werk je meer met eindopdrachten uit arrangementen van de Stercollecties? Dat zijn een aantal vragen die tijdens zo’n training of workshop centraal staan.

‘Voor de schoolleiding bieden we begeleiding op maat: van leermiddelenbeleid tot onderwijsontwikkeling en de inzet van digitaal leermateriaal.

‘Tenslotte organiseren we inspiratiedagen waarop scholen en leraren hun kennis en ervaringen delen over het verzorgen van onderwijs op maat. Tijdens een opfrismiddag kunnen docenten hun kennis over al ons digitaal leermateriaal bijspijkeren. En we vertellen ze over de laatste ontwikkelingen bij VO-content. Daarnaast organiseren we Masterkl@ssen. Een masterclass draait altijd om een school die op een innovatieve manier omgaat met verschillende thema’s zoals leren op afstand, werken vanuit leerdoelen en formatief leren.’

Wat is het geheim achter het succes van VO-content en de Stercollecties?

Marjolein: ‘De kwaliteit van het leermateriaal en de manier waarop het is opgebouwd. De Stercollecties bestaan uit bouwstenen die onderwijs op maat mogelijk maken. Het is modulair. Leraren kunnen het digitale lesmateriaal aanpassen zoals zij dat willen.

‘Beschikbaarheid speelt een belangrijke rol bij open leermiddelen. Want: wat zijn open leermiddelen zonder platform waarop je het materiaal kunt vinden? Onze partner Wikiwijs speelt daarin een essentiële rol. De volledige Stercollecties vind je op het platform van Wikiwijs.’

‘Helemaal mee eens. En de manier waarop we samenwerken met scholen is ook belangrijk’ vult Janneke aan. Niemand heeft baat bij prachtig materiaal dat in een archief stof hapt. Onderwijs op maat vindt plaats in de klas.’

De Stercollecties

Wil je lesgeven op maat met actuele digitale leerlijnen die je flexibel kunt inzetten en gericht zijn op jouw leerlingen? Ga direct zelf aan de slag met de Stercollecties in Wikiwijs. Hulp nodig? Bekijk de ondersteuningsmogelijkheden op VO-content.nl.