Over deze site

Wikiwijs: Zoek, maak en deel je lesmateriaal

Wikiwijs is een openbare, onafhankelijke website van Kennisnet bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het kiezen en inzetten van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk.

Wikiwijs bestaat uit twee onderdelen:

  • Lesmateriaal zoeken
    Met Wikiwijs Zoeken kan je digitale lesmaterialen vinden voor po, vo en mbo. De meeste lesmaterialen zijn gratis en bovendien vrij in het onderwijs te gebruiken.
  • Lesmateriaal maken
    Op Wikiwijs Maken kan je aan de slag om zelfstandig of samen met collega’s online lesmateriaal te maken. Deze lesmaterialen kan je eenvoudig delen met anderen. Je hebt hier wel een account voor nodig dat je gratis kan aanmaken.

Wikiwijs ondersteunt hiermee scholen en docenten bij het samenstellen van de optimale leermiddelenmix.

Achtergrond en geschiedenis

Minister Plasterk lanceerde in december 2008 het idee voor Wikiwijs, als antwoord op het advies van de Onderwijsraad voor open leermiddelen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap realiseerden Kennisnet en de Open Universiteit het programma Wikiwijs om het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken.

In december 2009 werd het Wikiwijs-platform ingericht waar iedere docent, van basis- tot universitair onderwijs, leermiddelen kon vinden, gebruiken en aanpassen. Ook was het mogelijk om zelf materiaal te ontwikkelen, bewaren en delen met collega’s.

Van oktober 2013 tot januari 2017 bevatte Wikiwijs ook het Leermiddelenplein van SLO, voor het zoeken en vergelijken van methodes. SLO geeft deze activiteiten na 1 januari 2017 een andere vorm.