Over deze site

Hoofdactiviteiten Wikiwijs

Wikiwijs is opgebouwd uit twee hoofdactiviteiten:

  • Lesmateriaal zoeken
    Hier vind je een overzicht van alle beschikbare lesmaterialen voor po, vo en mbo. De meeste digitale lesmaterialen zijn gratis en bovendien vrij in het onderwijs te gebruiken. Daarnaast kun je ook zoeken naar niet-digitaal materiaal of materiaal met kosten.
  • Lesmateriaal maken
    Bij Wikiwijs Maken kun je direct aan de slag om zelfstandig of samen met collega’s lesmateriaal te maken. Ook kun je gemaakte lesmaterialen delen met anderen. Let op: voor deze activiteiten is het nodig om in te loggen met een Entree-account.

Doel

Wikiwijs is een openbaar en onafhankelijk platform. Het is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het kiezen en inzetten van leermiddelen in de dagelijkse lespraktijk.

Wikiwijs wil scholen en docenten ondersteunen bij het samenstellen van leermiddelen. Bovendien zijn leermiddelen via deze site centraal beschikbaar.

Achtergrond en geschiedenis

Kennisnet is de organisatie achter Wikiwijs.

Minister Plasterk lanceerde in december 2008 het idee voor Wikiwijs, als antwoord op het advies van de Onderwijsraad voor open leermiddelen. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap realiseerden Kennisnet en de Open Universiteit het programma Wikiwijs om het gebruik en de ontwikkeling van open leermiddelen in het onderwijs te stimuleren én te vergemakkelijken.

In december 2009 werd het Wikiwijs-platform ingericht waar iedere docent, van basis- tot universitair onderwijs, leermiddelen kon vinden, gebruiken en aanpassen. Ook was het mogelijk om zelf materiaal te ontwikkelen, bewaren en delen met collega’s.

Van 9 oktober 2013 tot 1 januari 2017 bevat Wikiwijs ook het Leermiddelenplein van SLO, voor het zoeken en vergelijken van methodes. SLO geeft deze activiteiten na 1 januari 2017 een andere vorm.