Digitale geletterdheid PO VO

Lesmateriaal po

De wereld wordt met de dag digitaler en je daarin veilig en autonoom leren bewegen gaat niet vanzelf. Aan ons de taak om leerlingen goed in deze spannende wereld te begeleiden en te onderwijzen. App Noot Muis is een initiatief van scholen zelf. Het is een verzameling lesideeën die digitale geletterdheid verbindt aan taalonderwijs op de basisschool.

ICT BASIS-VAARDIGHEDEN

Je leerlingen ict-basivaardigheden bijbrengen? Met de volgende open lesmaterialen leer je ze apparaten, software en toepassingen gebruiken en maak je ze bewust van de gebruiksrisico’s die eraan verbonden zijn. ICT-basisvaardigheden

INFORMATIE-VAARDIGHEDEN

Vlot navigeren in en tussen mediaomgevingen. Informatie zoeken, beoordelen en gebruiken. Functionele en aansprekende content maken om een boodschap optimaal over te brengen. Hoe krijgen jouw leerlingen het voor elkaar? Met informatievaardigheden. Hieronder staat open lesmateriaal waarmee ze kunnen werken aan deze vaardigheid. Informatievaardigheden

MEDIAWIJSHEID

Met een dosis mediawijsheid vinden je leerlingen beter hun weg in het medialandschap. De concrete leerdoelen van onderstaand lesmateriaal? Omgaan met regels van een online community, leren dat de media de werkelijkheid vertegenwoordigen vanuit een bepaald perspectief, de logica van verschillende media inzien en weloverwogen participeren aan media.  Mediawijsheid

COMPUTATIONAL THINKING

Met de open lesmaterialen over computational thinking leren je leerlingen over de technieken en mechanismen die achter apparaten schuilen. Daarnaast laat het ze reflecteren op eigen mediagebruik. Bovendien krijgen ze de kans om digitale tools geïnformeerd en doelbewust in te zetten bij het bereiken van persoonlijke en werkgerelateerde doelen. Computational thinking

LESMATERIAAL (V)SO

Speciaal voor het (V)SO is er een eigen themapagina: Digitale geletterdheid voor het (V)SO. Je vindt er lesmateriaal per thema.

Lesmateriaal vo

ICT BASIS-VAARDIGHEDEN

Je leerlingen ict-basivaardigheden bijbrengen? Met de volgende open lesmaterialen leer je ze apparaten, software en toepassingen gebruiken en maak je ze bewust van de gebruiksrisico’s die eraan verbonden zijn.  ICT-basisvaardigheden

INFORMATIE-VAARDIGHEDEN

Vlot navigeren in en tussen mediaomgevingen. Informatie zoeken, beoordelen en gebruiken. Functionele en aansprekende content maken om een boodschap optimaal over te brengen. Hoe krijgen jouw leerlingen het voor elkaar? Met informatievaardigheden. Hieronder staat open lesmateriaal waarmee ze kunnen werken aan deze vaardigheid. Informatievaardigheden

MEDIAWIJSHEID

Met een dosis mediawijsheid vinden je leerlingen beter hun weg in het medialandschap. De concrete leerdoelen van onderstaand lesmateriaal? Omgaan met regels van een online community, leren dat de media de werkelijkheid vertegenwoordigen vanuit een bepaald perspectief, de logica van verschillende media inzien en weloverwogen participeren aan media.  Mediawijsheid

COMPUTATIONAL THINKING

Met de open lesmaterialen over computational thinking leren je leerlingen over de technieken en mechanismen die achter apparaten schuilen. Daarnaast laat het ze reflecteren op eigen mediagebruik. Bovendien krijgen ze de kans om digitale tools geïnformeerd en doelbewust in te zetten bij het bereiken van persoonlijke en werkgerelateerde doelen. Computational thinking

LESMATERIAAL (V)SO

Speciaal voor het (V)SO is er een eigen themapagina: Digitale geletterdheid voor het (V)SO. Je vindt er lesmateriaal per thema.

Tips en informatie

PRATEN MET LEERLINGEN

Hoe praat je met leerlingen over een onderwerp waar zij misschien meer over weten dan jij? Met behulp van onderstaande gesprekstips en voorbeeldvragen praat je mee op het niveau van de digitale generatie. > hoe praat je met leerlingen over internet? > 25 manieren om leerlingen te vragen:hoe was het vandaag op internet? > 25 manieren om leerlingen te vragen:wat is voor jou het verschil tussen goed en fout op internet?‘ > 25 manieren om leerlingen te vragen:hoe bewaak jij je privacy op internet?

PRATEN MET OUDERS

Op een ouderavond kun je met ouders bespreken hoe zij hun kinderen leren omgaan met het internet. Bovendien is het een geschikt moment om uit te leggen hoe de school zich bezighoudt met het online gedrag van de leerlingen. Hoe organiseer je een nuttige avond voor de ouders én je school? Bekijk de 7 tips via onderstaande link. > zo organiseer je een geslaagde ouderavond over digitale geletterdheid

CHECKLISTS EN ADVIEZEN

Hoe staat jouw school ervoor op het gebied van digitale geletterdheid? En wat kun je doen om het digitale schoolklimaat te optimaliseren? Je ontdekt het met behulp van de onderstaande links. > checklist rollen-analyse voor inventarisatie digitale geletterdheid > 3 adviezen voor een veilig schoolklimaat > online workshops over digitale geletterdheid

LESTIPS EN PROJECTIDEEËN

LESSENREEKSEN

Hier vind je een verzameling praktische energizers, lestips en projectideeën om direct aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. > lestips en projectideeën  > WhatsHappy: poster en lestips > nepnieuws infographic

De onderstaande leerlijnen en lessenreeksen over digitale geletterdheid zijn op dit moment beschikbaar. > leerlijnen en lessenreeksen digitale geletterdheid > inhoudskaarten DG SLO Fase 1, Fase 2, Fase 3 > informatievaardigheden en programmeren op het Cartesius 2 > curriculum brugklas op het Cartesius 2 > leerdoelen Braemer House, Canada grade six (groep 8)

EXTRA INFORMATIE OVER DIGITALE GELETTERDHEID

Meer lezen over digitalisering? Bekijk het Handboek Digitale geletterdheid van Kennisnet. Of ontdek de leestips die verwijzen naar boeken, rapporten en artikelen over digitalisering. Deze lijst met tips heeft Kennisnet gemaakt in samenwerking met Roeland Smeets. Smeets is mediathecaris van het Barlaeusgymnasium in Amsterdam. Hij blogt op Mediawijzer.net over de netwerkmaatschappij. > leestips digitale geletterdheid en digitalisering > handboek digitale geletterdheid