e-klassen

eklasWat zijn e-klassen?

Een e-klas is een manier om online les te volgen in een van de volgende vakken: NLT, Wiskunde D, informatica, natuurkunde, scheikunde, biologie of NiNa. Denk hierbij aan een rijk gevuld arrangement, ingericht met studiewijzers, lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, toetsen, enz. Centraal staat dat verschillende werkvormen door elkaar worden aangeboden. Een e-klas moet de mogelijkheid bieden op een uitdagende manier met een van de vakken bezig te zijn. Dit kan gebonden zijn aan een les maar ook plaats en tijdsonafhankelijk worden ingezet. We zoeken zoveel mogelijk naar koppelingen met het hoger onderwijs, ontwerp- en onderzoeksactiviteiten en masterklassen.

Er zijn 29 verschillende modules ontwikkeld.

eklassen en pals

Achtergrond en geleerde lessen

De e-klassen zijn achtereenvolgens ontwikkeld en getest in een SURF-project (2008-2011: e-klassen als voertuig voor aansluiting VO-HO) en een IIO-project (2011-2015: e-klassen&PAL-student). In het SURF project zijn in samenwerking met vakdocenten van VO-scholen, universiteiten en hogescholen e-modules ontwikkeld voor Informatica, Wiskunde D en NLT. In het daar op volgende IIO-project (Innovatie Impuls Onderwijs) zijn de modules ontwikkeld voor de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (bovenbouw havo/vwo). Meer dan 40 scholen waren bij deze ontwikkeling betrokken.

Een belangrijke vraagstelling bij deze projecten was hoe we maximale kracht uit ICT kunnen halen voor efficiënter en beter (bèta)onderwijs. Er is veel geleerd. Lees meer…

Bekijk de volledige modules

NLT Scheikunde Natuurkunde
Forensisch onderzoek (h 4)

Bioinformatica (v 5-6)

Dynamisch modelleren (Coach) (h 4-5)

Dynamisch modelleren (Powersim) (h 4-5) 

Energieneutraal wonen (h 4-5)

Meten aan melkwegstelsels (v 5-6)

Wat bak jij ervan? (v 4)

De virtuele fabriek (v 6)

Atomen, bindingen en zouten (v 4)

Survival in de Afrikaanse bush (v 5)

Plastic soep (h 4)

Zonnestelsel en heelal (h 4-5)

Elektrische en magnetische velden (v 5-6)

Kracht en beweging (hv 4)

Medische beeldvorming (h 4,5)

Straling en materie (v 6)

Biologie Wiskunde D Informatica
DNA-dokter (h 4)

Afweer (v 5)

Dynamische ecologie (v 5)

Zenuwstelsel (h 5)

Cryptografie (h 5)

Discrete dynamische systemen (v 4)

Logica (v 4-6)

TopWis Poincaré (v 4

Computercriminaliteit (hv 4)

Hoe sociaal is internet? (hv 5,6)

Hoe werkt de computer nu precies? (v 5,6)

Mens-machine interactie (v 5-6) 

Zoek lesmateriaal

Tip!

Snel aan de slag met het rearrangeren van e-klassen?