Auteursrecht

Lees dit artikel over auteursrechten en gebruik van Wikiwijs:

Auteursrecht en Wikiwijs Maken: Wat mag wel en wat mag niet?

Ja, mits het toegestaan is dat het oorspronkelijke materiaal vrij mag worden aangepast (bijvoorbeeld doordat het met een licentie van Creative Commons is gepubliceerd) en je bij het publiceren van het aangepaste materiaal voldoet aan de voorwaarden die bij de licentie van het oorspronkelijke materiaal horen. Dat betekent minimaal dat de naam van de oorspronkelijke auteur in het materiaal genoemd moet zijn.

Nee, je kunt niet al het materiaal gebruiken en zelf aanpassen. Bij ieder leermiddel is aangegeven onder welke licentie het materiaal is uitgebracht en deze licentie maakt duidelijk wat jij met het materiaal mag doen. Vaak is de licentie een Creative Commons-licentie.

Ja, mits bij het materiaal een logo van een Creative Commons-licentie staat.

Ja, alleen als er een logo van een Creative Commons-licentie bij het materiaal staat.

Dat mag alleen als je jouw werk hebt gepubliceerd onder de CC-BY- of CC-BY-SA-licentie. De betreffende partij dient wel je naam te vermelden en de naam van alle anderen die aan het materiaal hebben meegewerkt (dat heet de Naamsvermelding-eis). Ook dient men (ingeval van de licentie CC-BY-SA) het materiaal te publiceren onder de CC-BY-SA-licentie.

De mogelijkheid blijft dat commerciële partijen de oorspronkelijke auteur(s) benaderen voor het uitwerken van een commerciële uitgave. Daarbij is een commerciële overeenkomst tussen auteur(s) en uitgever niet uitgesloten.

Dit mag je alleen plaatsen op Wikiwijs als jouw materiaal geen stukken tekst uit de methode bevat, tenzij het citaten betreffen die als toelichting dienen. Je moet dan wel de bron vermelden. De naam van de methode mag je wel noemen.

Er is met verschillende partijen overlegd over onder welke licentie digitaal leermateriaal het best gepubliceerd kan worden. Hieruit bleek dat digitaal leermateriaal het grootste effect heeft als het laagdrempelig hergebruikt en verbeterd kan worden. Maximale vrijheid voor de gebruiker dus. Bovendien kunnen andere initiatieven makkelijk ontsloten worden door, en gecombineerd worden met Wikiwijs.

CC-BY (voluit Creative Commons-Naamsvermelding) is een licentievorm waarbij je het aangeboden materiaal vrij mag gebruiken, verspreiden, kopiëren, aanpassen, mits je de naam vermeldt van de maker van het werk. Meer informatie over licenties kun je vinden op de website van Creative Commons.

CC-BY-SA (voluit Creative Commons Naamsvermelding GelijkDelen) is een licentievorm waarbij je het aangeboden materiaal vrij mag gebruiken, verspreiden, kopiëren, aanpassen, mits je de naam vermeldt van de maker van het werk en het materiaal publiceert onder deze licentie. Meer informatie over licenties kun je vinden op de website van Creative Commons.

In Wikiwijs Maken kan je een arrangement depubliceren. Bezoekers kunnen dan je werk niet meer inzien. Echter, anderen kunnen jouw werk conform de licentie hebben gebruikt, bewerkt en gepubliceerd, en die werken mogen gewoon blijven bestaan.
Eens een bepaalde CC-licentie gegeven blijft gegeven. Het werk opnieuw uitgeven onder een andere licentie kan ook.

Er zijn dan dus twee versies in omloop:

  • een oude versie onder de oorspronkelijke CC-licentie
  • een nieuwe onder een andere licentie