Startpagina's

Deze pagina geeft een overzicht van alle startpagina’s in Wikiwijsleermiddelenplein, zoals vakpagina’s en keurmerkgroepen. De startpagina’s helpen je gerichter te navigeren door de Wikiwijsleermiddelenplein-website.

Beschikbare startpagina's:

Vakpagina’s primair en voortgezet onderwijs*

De vakpagina’s bieden informatie en leermaterialen voor het vak van jouw keuze. Daarnaast vind je er ‘Nieuw toegevoegd materiaal’ en ‘Best gewaardeerd materiaal’. Ook kun je materiaal beoordelen of via een link naar de betreffende Digischool-vakcommunity het materiaal bespreken.

Primair onderwijs 

Kunstzinnige oriëntatie
Groep 3-4
Wereldoriëntatie
Groep 5-6
Groep 1-2
Groep 7-8

Voortgezet onderwijs 

Aardrijkskunde
Beeldende vorming
Biologie
CKV
Duits
Economie
Engels
Frans
Filosofie
Geschiedenis
Informatica
Klassieke talen
KCV
KUA
Levensbeschouwing
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer
Maatschappijwetenschappen
Mens en maatschappij
Muziek
Natuurkunde
NASK
Nederlands
NLT
Rekenen
Scheikunde
Spaans
Techniek
Tekenen
Verzorging
Wiskunde
* De leermiddelcoördinatoren van Digischool beheren en onderhouden de inhoud van deze vakpagina's.

MBO en volwassenenonderwijs 

Zorg

Taal en rekenen mbo MBO-groen

Keurmerkgroepen

Op deze pagina's vind je een beschrijving van kwaliteitseisen die partijen binnen Wikiwijsleermiddelenplein stellen aan bepaald materiaal. Ook kun je op sommige van deze pagina’s direct zoeken in materiaal dat aan deze kwaliteitseisen voldoet.

   
VO-content stercollecties focus: samenhangend en geordend leermateriaal voor het vo
Teleblik pagina buiten Wikiwijs– focus: video- en audiomateriaal voor po, vo, mbo
Groen-Kennisnet pagina buiten Wikiwijs– focus:Wikiwijsleermiddelenplein-arrangementen voor het mbo en vmbo
Duurzame school po Leermateriaal voor het po dat is voorzien van het keurmerk 'duurzame school'.
Duurzame school vo Leermateriaal voor het vo dat is voorzien van het keurmerk 'duurzame school'.
Duurzame school mbo Leermateriaal voor het mbo dat is voorzien van het keurmerk 'duurzame school'.
Eklassen Modules van 40 SLU voor de bovenbouw VO: natuurkunde, scheikunde, NLT, wiskunde-D, informatica en biologie.
 ESoE  Leermateriaal, gemaakt door leerlingen van de eerstegraads lerarenopleiding voor bètavakken Eindhoven School of Education

Overige startpagina's

VMO (Voortgezet Montessori Onderwijs) Je vindt hier materiaal dat geplaatst is door leraren die werken op een school voor voortgezet montessori-onderwijs.
Mediawijsheid Curriculum Mediawijsheid voor de leerjaren 1 tot en met 3 van het voortgezet onderwijs, ontwikkeld/samengesteld door de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle, Eye Film Instituut Nederland, Bibliotheek Zwolle en de scholen CSG Comenius (Leeuwarden), het Atlas College (Hoorn e.o.) en CSG Bogerman (Koudum).
Medialessen Een verzameling lessen, gemaakt door diverse organisaties, over uiteenlopende onderwerpen met als thema mediawijsheid.
Zelfstandige Gymnasia focus: leermateriaal gemaakt of aanbevolen door een docent van een Zelfstandig Gymnasium
UNESCO-scholen Leermateriaal over het UNESCO en de UNESCO-thema's