Leerlijn alfabetisering ISK

Zoek lesmateriaal

Praktijkvoorbeelden

Samen met ISK-scholen verkennen we waar de kansen liggen in het nieuwkomersonderwijs.

Tip:
Met ‘verfijn resultatenzoek je binnen het gevonden leermateriaal verder naar gratis materiaal.

Bekijk alle streefdoelen